Ιστορική Αναδρομή

Επιλέγοντας το Heraklio Travel

Το Heraklio Travel προσφέρει αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες, απόλυτα ευθυγραμμισμένες με την στρατηγική των εταιριών – πελατών μας. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν:

  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Άμεση ανταπόκριση-εύρεση λύσης σε κάθε ταξιδιωτική ανάγκη
  • Δωδεκάωρη φυσική λειτουργία του γραφείου (ΔΕ-ΠΑ) -Εξάωρη Σάββατο
  • Εικοσιτετράωρη παροχή εξυπηρέτησης πελατών
  • Δυνατότητα αποτελεσματικής εναλλαγής προγραμμάτων
  • Απόλυτα ανταγωνιστικές τιμές
  • Υψηλή ανταποδοτικότητα
  • Δίνουμε αξία & αφοσίωση στις ταξιδιωτικές ανάγκες των πελατών μας

Οι εξειδικευμένοι και αφοσιωμένοι μόνιμοι συνεργάτες μας είναι έτοιμοι να ασχοληθούν και να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα όλες τις ανάγκες σας. Η εταιρική μας υπευθυνότητα, το πλούσιο πελατολόγιο και η ιστορία της επιχείρησης το αποδεικνύουν.

Ιστορική Αναδρομή

1981 Ίδρυση του Heraklio Travel στο Νέο Ηράκλειο Αττικής

1991 Λήψη έγκρισης από την ΙΑΤΑ, για έκδοση Αεροπορικών Εισιτηρίων

1995 Αποκλειστικές συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις

2008 Ίδρυση Θυγατρικής IONIA Travel Center

2009 Ίδρυση θυγατρικής (GTRS) για αποκλειστική αντιπροσώπευση  αεροπορικών εταιριών

2010  Είσοδος στους πρώτους δέκα μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ελλάδα

2013  Δημιουργία Β2Β πλατφόρμας online κρατήσεων, με πρόσβαση σε 415.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς και ενοικίασης αυτοκινήτων

2014  Ίδρυση Θυγατρικής The Travel Company