Συνέδρια & εκδηλώσεις

Συνέδρια & εκδηλώσεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση εκδηλώσεων, ταξιδιών κινήτρων, συνεδρίων και εκθέσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Η εμπειρία των εξειδικευμένων και πολύγλωσσων στελεχών μας σε συνδυασμό με την άρτια τεχνολογική υποδομή της εταιρίας μας διασφαλίζουν μία απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση.

Με μεγάλη εμπειρία και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών από την οικονομοτεχνική μελέτη έως και την τελική εκκαθάριση και παράδοση πεπραγμένων. Η προσοχή μας στη λεπτομέρεια εξασφαλίζει την επιτυχή διοργάνωση εκθέσεων ξεκινώντας από την επιλογή και διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου, την άρτια σήμανση, το σχεδιασμό εκθεσιακών περιπτέρων, την προβολή και επικοινωνία, την ομαλή λειτουργία έως και την αποξήλωση.

Τα συνέδρια υλοποιούνται με την εκτελεστική διαχείριση του Heraklio Travel, βάσει του πιστοποιημένου προτύπου ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001. Τα πρότυπά μας συνάδουν με την υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων, με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων (livestreaming).

Η εξειδικευμένη μας ομάδα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Προϋπολογισμός
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Σχέδιο Κατανομής πόρων
 • Ανάλυση κινδύνου
  Διαχείριση marketing
 • Σχέδιο δράσης– μεθοδολογία
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Διαχείριση της ποιότητας
 • Επιχειρήσεις διαχείρισης
 • Εκθέσεις & Χορηγίες
 • Διοικητική Υποστήριξη
 • Σχέδιο ασφάλειας
 • Ασφάλιση
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Ταξιδιωτική Υποστήριξη
 • Υποστήριξη Επιστημονικού
 • Προγράμματος
 • Δημιουργική και τεχνική υποστήριξη
 • Εξειδικευμένοι Επαγγελματίες
 • Προώθηση
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Αξιολόγηση
 • Στατιστική
 • Αρχείο
 • Προτάσεις χώρων